Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verhuur van faciliteiten en accommodaties en op verleende diensten op Domaine Bessière, 47440 Casseneuil. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn aanvullend op afspraken gemaakt in de Reserveringsbevestiging. Van deze Algemene Leveringsvoorwaarden kan niet worden afgeweken zonder voorafgaande toestemming van verhuurders / eigenaren.

1. Verhuurders zijn Jos en Karen Rietra, eigenaren van Domaine Bessière.
2. Huurder(s) is/zijn de in de Reserveringsaanvraag of -bevestiging genoemde persoon/personen.
3. De verhuur betreft de in de Reserveringsbevestiging genoemde accommodatie en wel voor de periode en het aantal personen als eveneens vermeld in de Reserveringsbevestiging.
4. Een beschrijving van de gehuurde accommodatie en de aanwezige faciliteiten is aangegeven op de website www.domainebessiere.com.
5. Het in de accommodatie-beschrijving genoemde aantal personen dat ondergebracht kan worden is limitatief. Er kunnen alleen meer personen overnachten, indien de verhuurder daarvoor toestemming heeft gegeven.
6. Huurder accepteert de huurovereenkomst, bestaande uit de Reserveringsbevestiging, en deze Algemene Leveringsvoorwaarden, door betaling van de in de Reserveringsbevestiging genoemde aanbetaling van 50%.
7. De huurprijs is exclusief het door de Franse overheid opgelegde bedrag aan toeristenbelasting (in 2017 ca. € 0,45 per persoon (18 en ouder) per overnachting).
8. Indien huurder minimaal vijf maanden vóór aanvang van de huurperiode in plaats van de aanbetaling in één keer de volledige huursom betaalt, mag hij 1% van de huursom als korting op de huursom in mindering brengen.
9. De volledige betaling dient zes weken vóór aanvang van de huurperiode te zijn voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de verhuurder.
10. Bij annulering tot zes weken (= 42 kalenderdagen) voor aanvang van de huurperiode wordt 50% van de huursom in rekening gebracht. Bij annulering binnen zes weken voor aanvang is de volledige huursom verschuldigd.
Mocht verhuurder of huurder in staat zijn een vervangende huurder te vinden dan zal de huursom ontvangen van de vervangende huurder toekomen aan de huurder in eerste termijn. Mocht geen vervangende huurder kunnen worden gevonden, dan heeft huurder het recht in een van de twee volgende seizoenen - maar buiten de maanden juli en augustus - de eerder geboekte huurperiode in een soortgelijke accommodatie reserveren, zonder dat opnieuw huur in rekening zal worden gebracht.
11. Kosten van verwarming zijn niet bij de prijs inbegrepen en zullen aan het einde van het verblijf separaat bij de huurder in rekening worden gebracht.
Bij beëindiging van de huur dient de huurder de woning netjes achter te laten (bijvoorbeeld geen vuile afwas laten staan). Huurder dient aan het einde van de huurperiode voor zijn vertrek het overeengekomen bedrag voor de verplichte eindschoonmaak en zijn eindafrekening (consumpties, eten, wasmachine etc.) aan verhuurder te betalen.
12. Huisdieren zijn alleen in overleg met en na voorafgaande toestemming van de verhuurder in de Reserveringsbevestiging, toegestaan. Voor huisdieren wordt een toeslag in rekening gebracht. Honden zullen op het terrein altijd aangelijnd zijn en zijn niet toegestaan bij het zwembad.
13. Aansprakelijkheid van de verhuurder.
Verhuurder zet alles in het werk om u op dezelfde wijze te laten genieten van het unieke Domaine met haar even unieke faciliteiten, als de familieleden zelf. Desalniettemin kan er altijd iets misgaan. In dat verband wijzen wij U erop dat verhuurder niet aansprakelijk is voor:
schade - waaronder begrepen maar niet beperkt tot diefstal, verlies of letsel - die voortvloeit uit en/of verband houdt met uw verblijf; schade die voortvloeit uit en/of verband houdt met het gebruik van de aanwezige faciliteiten waaronder begrepen maar niet beperkt tot het zwembad, de tennisbaan en de trampoline;
schade die verband houdt met of voortvloeit uit het onklaar raken of buiten gebruik zijn van faciliteiten of voorzieningen; schade veroorzaakt door derden; schade als gevolg van mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen.
De aansprakelijkheid van verhuurder is in alle gevallen beperkt tot maximaal vijf maal het totale huurbedrag voor de betreffende huurperiode, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
14. Aansprakelijkheid van de huurder.
Domaine Bessière is een familiebezit waar de familie erg zuinig op is. Wij verwachten dan ook dat u zich als een goed huisvader gedraagt.
U bent als huurder, gezamenlijk met degenen die u vergezellen en/of die zich door uw toedoen, c.q. op uw uitnodiging op het Domaine bevinden, hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die Domaine Bessière lijdt en die voortvloeit uit en/of verband houdt met een handelen of nalaten van u of van degenen die u vergezellen en/of die zich door uw toedoen, c.q. op uw uitnodiging op het Domaine bevinden.
U bent als huurder, gezamenlijk met degenen die u vergezellen en/of die zich door uw toedoen, c.q. op uw uitnodiging op het Domaine bevinden, tevens hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die Domaine Bessière lijdt en die is veroorzaakt door zaken of huisdieren die u en/of degenen die u vergezellen en/of die zich door uw toedoen, c.q. op uw uitnodiging op het Domaine bevinden, onder zich heeft/hebben.
U bent aansprakelijk voor door u en uw gasten veroorzaakte schade en overlast.
Huurder is aansprakelijk voor alle beschadigingen, breuk e.d., welke tijdens het verblijf door zijn toedoen zijn ontstaan. Huurder zal dergelijke schade zelf vóór vertrek melden. Niet-gemelde, maar later (binnen 3 werkdagen) door verhuurder vastgestelde schade, zal worden verhoogd met 25 euro administratiekosten. Huurder verklaart door acceptatie van de huurovereenkomst tot betaling van vergoeding of herstel van de schade (én eventuele administratiekosten) te zullen overgaan, binnen 2 weken na datum van de daartoe door verhuurder opgestelde rekening.
15. Huurder zal de Huisregels van Domaine Bessière te allen tijde naleven.
16. Auto’s van vakantiehuurders van gites, safaritenten en of de chambre d’hôte worden alleen geparkeerd op het daarvoor bestemde parkeerterrein (gelegen rechts tegen het einde van de oprijlaan vóór het speelveld) en parkeren is niet toegestaan op of bij het centrale plein van het Domaine.
17. Het is verboden in de bebouwingen van het Domaine (bijv. de gites, de chambre d’hôte, de schuren, de sanitaire ruimtes en de Salle de Fête), in de safaritenten, in de zigeunerwagen en bij het zwembad te roken. Rond het zwembad mag glaswerk en of breekbaar serviesgoed niet worden gebruikt.
18. Op het Domaine mag, volledig op eigen risico van de huurder, door huurder gebruik worden gemaakt van de speeltoestellen, de tennisbaan en het zwembad.
19. Huurder zal de rust en ruimte van andere huurders respecteren.
20. Huurder zal het terrein niet vervuilen en afval op de daartoe bestemde plaatsen deponeren.
21. Het is niet toegestaan de op het domein aanwezige dieren te voeren, anders dan na toestemming van de eigenaren.
22. Bij eventuele geschillen is het Franse recht van toepassing.

 

© Domaine Bessière 2018

 

Domaine Bessiere | 47440 Casseneuil | France
+33 7 66 22 65 84 | +31 6 31 31 46 07 | Email domainebessiere@gmail.com

"Midden in de natuur gelegen, met veel privacy en prachtige vergezichten over het bosrijke en glooiende landschap. Karen en Jos zijn uw gastvrouw en gastheer."

HAUT