Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Domaine Bessière

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verhuur van faciliteiten en accommodaties en op verleende diensten op Domaine Bessière, 47440 Casseneuil. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn aanvullend op afspraken gemaakt in de Reserveringsbevestiging. Van deze Algemene Leveringsvoorwaarden kan niet worden afgeweken zonder voorafgaande toestemming van Verhuurders.

1. Verhuurders zijn Jos en Karen Rietra, eigenaren van Domaine Bessière, of hun managers of pachters voorzover zij gerechtigd zijn tot exploitatie van Domaine Bessière.

2. Huurder(s) is/zijn de in de boekingsaanvraag en/of Reserveringsbevestiging genoemde volwassenen.

3. De verhuur betreft de in de reserveringsbevestiging genoemde accommodatie en wel voor de periode als vermeld in de reserveringsbevestiging en voor het aantal personen als vermeld in de boekingsaanvraag.

4. Een beschrijving van de gehuurde accommodatie en de aanwezige faciliteiten is bij benadering gegeven op de website www.domainebessiere.com.

Eenmaal per week organiseren verhuurders een Table d’Hotes diner – in principe op maandagavond. Deelname door huurder en zijn familieleden aan het wekelijkse Table d’Hotes diner (Eur 25,- per volwassene, Eur 15,- per kind) is verplicht.

5. Huurder zal in de gehuurde accommodatie niet meer personen laten verblijven of overnachten dan het in de boekingsaanvraag vermelde aantal personen.

6a. De huurovereenkomst komt tot stand op het moment dat huurder per email de Reserverings- bevestiging van verhuurders ontvangt.

6b. Mocht huurder de betalingen van het eerste deel van de basis huursom, de volledige basis huursom danwel het tweede deel van de basis huursom niet tijdig hebben voldaan, dan kan de boeking niet worden gegarandeerd.

7. De basis huursom is exclusief: de door de Franse overheid opgelegde toeristenbelasting (in 2022 ca. 1,5% .... berekening: 3% van de huursom x (het aantal volwassen familieleden gedeeld door het totaal aantal familieleden)) de kosten voor verplichte eindschoonmaak (Eur 75,- per gite, Eur 50,- per safari-lodge tent of Pipowagen), consumpties, Table d’Hotes, gebruik was- en/of droogmachine, huur linnenpakket (Eur 17,50 pp., kinderpakket Eur 25,- (kinderbedje, kinderstoel, linnenpakket)) en verwarmings-kosten zijn niet bij de basis huursom inbegrepen en zullen aan het einde van het verblijf separaat bij huurder in een eindafrekening in rekening worden gebracht.

Huurder dient aan het einde van de huurperiode voor zijn vertrek zijn eindafrekening contant aan verhuurder te betalen.

8. Indien huurder minimaal vijf maanden vóór aanvang van de huurperiode in één keer de volledige

huursom betaalt, mag huurder 0,5% van de basis huursom als korting op de basis huursom in

mindering brengen.
9. De volledige betaling van de in de reserveringsbevestiging vermelde basis huursom, dient uiterlijk

vóór de eerdere datum van: a). 1 juni van het jaar waarin de huurperiode valt; of b). 6 weken

voor de aanvang van de huurperiode, te zijn voldaan.

10. Wanneer de basis huursom in één keer wordt voldaan:

- Bij annulering in de periode ná bevestiging van de reservering is de volledige basis huursom verschuldigd.

Wanneer de basis huursom in twee delen wordt voldaan:

-  Bij annulering in de periode ná bevestiging van de reservering en vóór het moment waarop het tweede deel van de aanbetaling dient te worden betaald, is 50% van de basis huursom verschuldigd.

-  Bij annulering in de periode ná het moment waarop het tweede deel van de aanbetaling is verschuldigd, is de volledige basis huursom verschuldigd.

Mochten verhuurders of huurder in staat zijn een geschikte vervangende huurder te vinden dan zal de basis huursom voor zover betaald door huurder en ontvangen van de vervangende huurder toekomen aan de huurder in eerste termijn onder aftrek van EUR 95,00 (administratie- en andere kosten), zodra de volledige basis huursom door verhuurders is ontvangen.

11. Aan het einde van de huurperiode dient de huurder de woning netjes achter te laten. Alle serviesgoed dient schoon in de kasten (niet in de vaatwasser) te staan. Huurder dient aan het einde van de huurperiode voor zijn vertrek zijn eindafrekening contant aan verhuurder te betalen.

12. Huisdieren zijn alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurders. Voor huisdieren wordt een toeslag in rekening gebracht. Honden zullen op het terrein altijd aangelijnd zijn en zijn niet toegestaan bij of in het zwembad en ook niet op de tennisbaan.

13. Aansprakelijkheid van de verhuurder.

Verhuurder zet alles in het werk om huurder op dezelfde wijze te laten genieten van het unieke Domaine Bessière met haar faciliteiten, als verhuurders familieleden zelf. Desalniettemin kan er altijd iets misgaan. In dat verband wijzen wij U erop dat verhuurder niet aansprakelijk is voor: schade - waaronder begrepen maar niet beperkt tot diefstal, verlies of letsel - die voortvloeit uit en/of verband houdt met uw verblijf; schade die voortvloeit uit en/of verband houdt met het gebruik van de aanwezige faciliteiten waaronder begrepen maar niet beperkt tot het zwembad, de tennisbaan, de boomhut, het bos, de fitnessruimte en de speeltoestellen; schade die verband houdt met of voortvloeit uit het onklaar raken of buiten gebruik zijn van faciliteiten of

voorzieningen; schade veroorzaakt door derden; schade als gevolg van mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen.
De aansprakelijkheid van verhuurder is in alle gevallen beperkt tot maximaal de basis huuursom voor de betreffende huurperiode, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

14. Aansprakelijkheid van de huurder.

Domaine Bessière is een familiebezit waar de familie erg zuinig op is. Wij verwachten dan ook dat u zich als een goed huisvader gedraagt.
Huurders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die Domaine Bessière lijdt en die voortvloeit uit en/of verband houdt met een handelen of nalaten van huurders en/of van degenen die huurders vergezellen en/of zich door toedoen van huurders, danwel op uitnodiging van huurders, op het Domaine bevinden. Huurders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die Domaine Bessière lijdt en die is veroorzaakt door zaken of huisdieren van huurders en/of van degenen die zich door huurders’ toedoen of op huurders’ uitnodiging op het Domaine bevinden. Huurders zijn aansprakelijk voor door huurder en zijn gasten veroorzaakte schade en overlast. Huurder is aansprakelijk voor alle beschadigingen, breuk e.d., welke tijdens het verblijf door zijn toedoen zijn ontstaan. Huurder zal dergelijke schade zelf vóór vertrek melden. Niet-gemelde, maar later (binnen 3 werkdagen) door verhuurder vastgestelde schade, zal worden verhoogd met 25 euro administratiekosten. Huurder verklaart door acceptatie van de huurovereenkomst tot betaling van vergoeding of herstel van de schade (én eventuele administratiekosten) te zullen overgaan, binnen 2 weken na datum van de daartoe door verhuurder opgestelde rekening.

15 a. Huurder zal de Huisregels van Domaine Bessière te allen tijde naleven.

15 b. Bij aankomst zal huurder controleren of zijn accomodatie netjes en schoon is opgeleverd. Mocht de schoonmaak vooraf niet behoorlijk zijn verricht, dan zal huurder dat direct aan verhuurder doorgeven.

16.  Auto’s van vakantiehuurders van gites, safaritenten en of de chambre d’hôte worden alleen geparkeerd op het daarvoor bestemde parkeerterrein (gelegen rechts tegen het einde van de oprijlaan vóór het speelveld) en parkeren is niet toegestaan op of bij het centrale plein van het Domaine.

17. Het is verboden in de bebouwingen van het Domaine (bijv. de gites, de chambre d’hôte, de schuren, de sanitaire ruimtes en de Salle de Fête), in de (safari-)tenten, in de zigeunerwagen en bij het zwembad te roken. Naar het zwembad mag geen glas en of breekbaar serviesgoed worden meegenomen. Mocht er onverhoopt ergens op Domaine Bessière glas of servies breken, dan zal huurder direct verhuurders daarvan in kennis stellen.

18. Op Domaine Bessière mag, volledig op eigen risico van de huurder, door huurder gebruik worden gemaakt van de sport- en speeltoestellen, de tennisbaan, zwembad, bos en/of boomhut. Kinderen tot 12 jaar dienen bij het gebruik van onze sport- en speeltoestellen, de tennisbaan, zwembad, bos en/of boomhut altijd door minimaal een van de ouders te worden begeleid.

19. Huurder zal de rust en ruimte van andere huurders respecteren.

20. Huurder zal het terrein niet vervuilen en afval op de daartoe bestemde plaatsen deponeren.

21. Het is niet toegestaan de op het Domaine aanwezige dieren te voeren, anders dan na

toestemming van de eigenaren.

22. Sinds 2020 is er meer risico verbonden aan reizen door de Corona pandemie en andere

disrupties. Wij raden u daarom aan een goede reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

23. Bij eventuele geschillen is het Franse recht van toepassing.

© Domaine Bessière 2022

Domaine Bessière | 47440 Casseneuil | France
+33 7 66 22 65 84 | +31 6 31 31 46 07 | Email domainebessiere@gmail.com

"Domaine Bessière is één van negen "kleine pareltjes" in Zuidwest Frankrijk. Dit collectief van kleinschalige vakantie-domaines biedt volop mogelijkheden voor vakanties in een safaritent, een gîte of een chambre d'hôtes. Benieuwd naar de andere "Petites Perles"? Klik hier"
TOP