Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verhuur van faciliteiten en accommodaties en op verleende diensten op Domaine Bessière, 47440 Casseneuil. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn aanvullend op afspraken gemaakt in de Reserveringsbevestiging. Van deze Algemene Leveringsvoorwaarden kan niet worden afgeweken zonder voorafgaande toestemming van verhuurders.

1. Verhuurders zijn de eigenaren van Domaine Bessière of hun managers of pachters die gerechtigd zijn tot exploitatie van Domaine Bessière. 

2. Huurder(s) is/zijn de in de Reserveringsaanvraag of -bevestiging genoemde persoon/personen. 

3. De verhuur betreft de in de Reserveringsbevestiging genoemde accommodatie en wel voor de periode en het aantal personen als eveneens vermeld in de Reserveringsbevestiging. 

4. Een beschrijving van de gehuurde accommodatie en de aanwezige faciliteiten is bij benadering gegeven op de website www.domainebessiere.com. 

5. Huurder zal niet meer mensen onderbrengen in de gehuurde accommodatie dan het in de Reserveringsaanvraag of -bevestiging genoemde aantal personen. Er kunnen alleen meer personen overnachten, indien de verhuurder daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven. 

6. Huurder accepteert de huurovereenkomst, bestaande uit de Reserveringsbevestiging en deze Algemene Leveringsvoorwaarden, door betaling van de in de Reserveringsbevestiging genoemde aanbetaling. 

7. De huurprijs is exclusief het lokaal door de Franse overheid opgelegde bedrag aan toeristenbelasting (in 2021: 3% van de huursom maal het aantal volwassen huurders gedeeld door het totaal aantal huurders (volwassenen plus kinderen)).

8. Indien huurder minimaal vijf maanden vóór aanvang van de huurperiode, in plaats van enkel de aanbetaling, in één keer de volledige huursom betaalt, mag hij 0,1% van de huursom als korting op de huursom in mindering brengen. 

9. De volledige betaling dient zes weken vóór aanvang van de huurperiode door huurder te zijn voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de verhuurder. Indien de volledige betaling niet heeft plaatsgevonden zes weken vóór aanvang van de huurperiode wordt de gereserveerde huurperiode gedeblokkeerd en kan die periode worden gereserveerd door andere huurders bijvoorbeeld via de Domaine Bessière website of via externe boekingssites (Booking.com, AirBnB etc.). In dat geval wordt het al wel betaalde deel teruggestort op rekening van huurder onder aftrek van EUR 95,00 (administratie- en andere kosten). 

10. Bij annulering tot zes weken (= 42 kalenderdagen) voor aanvang van de huurperiode wordt 50% van de huursom in rekening gebracht. Bij annulering binnen zes weken voor aanvang is de volledige huursom verschuldigd. 
Mocht verhuurder of huurder in staat zijn een vervangende huurder te vinden dan zal de huursom ontvangen van de vervangende huurder toekomen aan de huurder in eerste termijn onder aftrek van EUR 95,00 (administratie- en andere kosten). Mocht geen vervangende huurder kunnen worden gevonden, dan heeft huurder het recht in een van de twee volgende seizoenen - maar buiten de weken van de schoolvakanties - de eerder geboekte huurperiode in een soortgelijke accommodatie reserveren, zonder dat opnieuw huur inrekening zal worden gebracht, een en ander op basis van beschikbaarheid en in overleg met verhuurder. 

11. Kosten van verwarming, toeristenbelasting, verplichte eindschoonmaakkosten, maaltijden en consumpties zijn niet bij de huurprijs inbegrepen en zullen aan het einde van het verblijf separaat bij de huurder in rekening worden gebracht. 
Bij beëindiging van de huur dient de huurder de woning netjes achter te laten (bijvoorbeeld geen vuile afwas laten staan). Huurder dient aan het einde van de huurperiode voor zijn vertrek zijn eindafrekening (verplichte eindschoonmaak, linnenpakketten, toeristenbelasting, was-/droogmachinebeurten, consumpties, eten etc.) aan verhuurder contant te betalen. 

12. Huisdieren zijn alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder toegestaan. Voor huisdieren wordt een toeslag in rekening gebracht. Honden dienen op het terrein altijd aangelijnd zijn en zijn niet toegestaan bij het zwembad en op de tennisbaan. 

13. Aansprakelijkheid van de verhuurder. Verhuurder zet alles in het werk om u op dezelfde wijze te laten genieten van het unieke Domaine met haar even unieke faciliteiten, als de familieleden zelf. Desalniettemin kan er altijd iets misgaan. In dat verband wijzen wij U erop dat verhuurder niet aansprakelijk is voor:  
- schade - waaronder begrepen maar niet beperkt tot diefstal, verlies of letsel - die voortvloeit uit en/of verband houdt met uw verblijf;
- schade die voortvloeit uit en/of verband houdt met het gebruik van de aanwezige faciliteiten waaronder begrepen maar niet beperkt tot het zwembad, de tennisbaan, de boomhut, de trampoline; 
- schade die verband houdt met of voortvloeit uit het onklaar raken of buiten gebruik zijn van faciliteiten of voorzieningen; schade veroorzaakt door derden; schade als gevolg van mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen. 

De aansprakelijkheid van verhuurder is in alle gevallen beperkt tot maximaal vijf maal het totale huurbedrag voor de betreffende huurperiode, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. 

14. Aansprakelijkheid van de huurder.
Domaine Bessière is een familiebezit waar de familie zuinig op is. Wij verwachten dan ook dat u zich als een goede huurder (“goed huisvader”) gedraagt. U bent als huurder, gezamenlijk met degenen die u vergezellen en/of die zich door uw toedoen, c.q. op uw uitnodiging op het Domaine bevinden, hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die Domaine Bessière lijdt en die voortvloeit uit en/of verband houdt met een handelen of nalaten van u of van degenen die u vergezellen en/of die zich door uw toedoen, c.q. op uw uitnodiging op het Domaine bevinden. 
U bent als huurder, gezamenlijk met degenen die u vergezellen en/of die zich door uw toedoen, c.q. op uw uitnodiging op het Domaine bevinden, tevens hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die Domaine Bessière lijdt en die is veroorzaakt door zaken of huisdieren die u en/of degenen die u vergezellen en/of die zich door uw toedoen, c.q. op uw uitnodiging op het Domaine bevinden, onder zich heeft/hebben. U bent aansprakelijk voor door u en uw gasten veroorzaakte schade en overlast. 
Huurder is aansprakelijk voor alle beschadigingen, breuk e.d., welke tijdens het verblijf door zijn toedoen zijn ontstaan. Huurder zal dergelijke schade zelf vóór vertrek melden. Niet-gemelde, maar later (binnen 3 werkdagen) door verhuurder vastgestelde schade, zal worden verhoogd met 25 euro administratiekosten. 
Huurder verklaart door acceptatie van de huurovereenkomst tot betaling van vergoeding of herstel van de schade (én eventuele administratiekosten) te zullen overgaan binnen 2 weken na datum van de daartoe door verhuurder opgestelde rekening. 

15.  Huurder zal de Huisregels van Domaine Bessière te allen tijde naleven. 

16. Auto’s van huurders (en hun gasten) van gites, safaritenten en of de chambre d’hôtes worden alleen geparkeerd op het daarvoor bestemde parkeerterrein (gelegen rechts tegen het einde van de oprijlaan vóór het speelveld). Parkeren is niet toegestaan op of bij het centrale plein van Domaine Bessière. 

17.  Het is verboden in de bebouwingen van Domaine Bessière (bijv. de gites, de chambre d’hôte, de schuren, de sanitaire ruimtes en de Salle de Fête), in de safaritenten, in de zigeunerwagen en bij het zwembad te roken. Rond het zwembad mag glaswerk en of breekbaar serviesgoed niet worden gebruikt. Mocht er toch onverhoopt glas- of servieswerk breken op een voor iedereen toegankelijke plek, dan zal huurder zo snel mogelijk de eigenaren hiervan in kennis stellen. 

18. Op Domaine Bessière mag, volledig op eigen risico van de huurder, door huurder gebruik worden gemaakt van de speel- en sporttoestellen, de tennisbaan, de boomhut, het bos en het zwembad. Kinderen moeten door de ouders worden begeleid wanneer zij speel- en sporttoestellen, de tennisbaan, de boomhut, het bos en/of het zwembad gebruiken/betreden. 

19. Huurder zal de rust en ruimte van andere huurders respecteren. 

20. Huurder zal het terrein niet vervuilen en afval op de daartoe bestemde plaatsen deponeren. 

21. Het is niet toegestaan de op het domein aanwezige dieren te voeren, anders dan na toestemming van verhuurders. 

22. Corona: huurders die een reis-annuleringsverzekering hebben afgesloten krijgen hetgeen zij hebben betaald door verhuurders teruggestort onder aftrek van EUR 95,00 (administratie- en verwerkingskosten) wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan: 1.) de vakantie kan / kon niet worden gevierd op Domaine Bessiere omdat de Franse overheid de landsgrenzen in verband met Corona-uitbraken voor buitenlanders (niet specifiek Nederlanders) heeft gesloten; en 2.) er geen reis-annuleringsverzekering kon worden afgesloten die wel dekking van de schade bood; en 3.) de afgesloten reis-annuleringsverzekering geen dekking biedt, waarbij uitkering niet is geweigerd in verband met het bestaan van dit artikel 22. 

23. Bij eventuele geschillen is het Franse recht van toepassing. 

© Domaine Bessière 2021

Domaine Bessiere | 47440 Casseneuil | France
+33 7 66 22 65 84 | +31 6 31 31 46 07 | Email domainebessiere@gmail.com

"Kleinschalig vakantieplezier op een landgoed van 21 ha., midden in ongerepte natuur, prachtige vergezichten over het bosrijke en glooiende landschap, zeer ruime accomodaties, 100m2 zwembad met duikplank, kind-vriendelijk, grote boomhut, full-size tenniscourt, speelveld met trampoline, zandbak, schommels, glijbaan, voetbalveld, rust en ruimte .... "
TOP