Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

conditions générales

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden van Domaine Bessière zijn van toepassing op alle verhuur van faciliteiten en accomodaties op Domaine Bessière. De Algemene Leveringsvoorwaarden zijn aanvullend op de bepalingen die opgenomen zijn in de Bevestigingsbrief. Van deze Algemene Leveringsvoorwaarden kan niet afgeweken worden.

 1. Verhuurders zijn Ruud en Gerda Pieket Weeserik, de exploitanten van Domaine Bessière.
  2. Huurder(s) is/zijn de in de Bevestigingsbrief genoemde persoon/personen.
  3. De verhuur betreft de in de Bevestigingsbrief genoemde accomodatie en wel voor de periode en het aantal personen zoals eveneens vermeld in de Bevestigingsbrief.
  4. Een beschrijving van de gehuurde accomodatie en de aanwezige faciliteiten is aangegeven op de website www.domainebessiere.com . Verwarming is niet bij de prijs inbegrepen en zal aan het einde van het verblijf, separaat bij de huurder in rekening worden gebracht.
  5. Het in de accomodatie-beschrijving genoemde aantal personen dat ondergebracht kan worden is limitatief. Er kunnen alleen meer personen overnachten, indien de verhuurder daarvoor toestemming heeft gegeven.
  6. Huurder accepteert de huurovereenkomst, bestaande uit de Bevestigingsbrief, en deze Algemene Leveringsvoorwaarden, door betaling van de in de Bevestigingsbrief genoemde aanbetaling van 50%.
  7. De huurprijs is exclusief de eventueel door de Franse overheid opgelegde toeristenbelasting a € 0,40 per persoon per overnachting >18 jr.
 2.        Indien huurder minimaal vijf maanden vóór aanvang van de huurperiode in plaats van de aanbetaling in één keer de volledige huursom betaalt, mag hij daarvoor 2% korting aftrekken.
  9. De volledige betaling dient zes weken vóór aanvang van de huurperiode te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen is met de verhuurder.
  10. Bij beëindiging van de huur dient de huurder de woning netjes achter te laten (bijvoorbeeld geen vuile afwas laten staan). Er volgt nog wel de verplichte eindschoonmaak door de verhuurder.
  11. Huisdieren zijn alleen in overleg met verhuurder toegestaan.
  12. Op het landgoed mag voor volledig eigen risico van de huurder gebruik worden gemaakt van de daartoe bestemde speeltoestellen en het zwembad.
  13. Huurder zal vóór acht uur ’s ochtends, tussen 1 en 3 uur ’s middags en na 11 uur ’s avonds de algemene rust respecteren.
  14. Huurder zal het terrein niet vervuilen en afval op de daartoe bestemde plaatsen deponeren.
  15. Het is niet toegestaan de op het domein aanwezige dieren te voeren, anders dan na overleg met de eigenaren.
  16. Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bestemde parkeerterrein, tenzij anders overeengekomen met de verhuurder.
  17. De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige door huurder geleden schade die verband houdt met het verblijf in de accomodatie of op het landgoed of met het gebruik van de daarop aanwezige roerende goederen, zoals zwembad en visvijver.
  18. Huurder is aansprakelijk voor alle eventuele beschadigingen, breuk e.d., welke tijdens het verblijf door zijn toedoen zijn ontstaan. Huurder zal dergelijke schade zelf melden vóór vertrek. Niet-gemelde, maar later (binnen 3 werkdagen) door verhuurder vastgestelde schade, zal 1. verhoogd worden met 25 euro administratiekosten. Huurder verklaart door acceptatie van de huurovereenkomst tot betaling van vergoeding of herstel van de schade (én eventuele administratiekosten) te zullen overgaan, uiterlijk 2 weken na datum van de daartoe door verhuurder opgestelde rekening.
  19. Het is verboden binnenshuis te roken.
  20. Bij annulering tot zes weken (=42 dagen) voor aanvang van de huurovereenkomst wordt 50% van de huursom in rekening gebracht. Bij annulering binnen zes weken is de volledige huursom verschuldigd. Indien het volledige bedrag reeds is betaald (artikel 7), wordt bij annulering tot zes weken voor de aanvang naast het hierboven genoemde percentage de 2% betalingskorting plus 5% administratiekosten niet teruggestort.
  21. Er geldt een honden-toeslag van 25 euro per hond per week. In overleg.
  22. Schoonmaak/Service kosten zijn inclusief het huurbedrag tenzij anders vermeldt.
  22. Bij eventuele geschillen is het Franse recht van toepassing.

Algemene Leveringsvoorwaarden

Domaine Bessière – december 2017 – 2018

Domaine Bessière
47440 Casseneuil

FRANCE

© Domaine Bessiere 2017

Domaine Bessiere | 47440 Casseneuil | France
+33 7 66 22 65 84 | +31 6 31 31 46 07 | Email domainebessiere@gmail.com

"Midden in de natuur gelegen, met veel privacy en prachtige vergezichten over het bosrijke en glooiende landschap. Karen en Jos zijn uw gastvrouw en gastheer."

HAUT